Notícies

« Veure totes les notícies

EL CORKLAB ES PRESENTA EN EL MARC DE L'ASSEMBLEA D'AECORK

27/10/2011

Palafrugell, 27 d’octubre de 2011.- El passat 24 d’octubre es presentà el CorkLab en el marc de l’Assemblea d’AECORK, l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya. Aquesta presentació és la primera que es realitza davant d’empresaris surers, així que va ser clau l’anàlisi de la resposta rebuda per part del públic. Es preveuen futures presentacions, per exemple, davant el membres d’ASECOR, amb data encara per determinar. 


El CorkLab és un taller de formació específica dedicada al suro, el qual s’ha dut a terme durant dues setmanes en el marc del Màster en Disseny i Arquitectura de l’Escola Superior ELISAVA, ubicada a Barcelona. L’objectiu principal del CorkLab és que els 17 estudiants del Màster, la majoria d’ells internacionals, s’endinsin en la cultura del suro a través d’una visita a una sureda en producció, indústries dedicades a la fabricació de taps de suro i altres productes alternatius, i xerrades tècniques per part del Museu del Suro de Palafrugell, el Consorci Forestal de Catalunya, l’Institut Català del Suro i RETECORK, entitat promotora del projecte.


La presentació va anar a càrrec de Lluís Medir, President de la Comissió Executiva de RETECORK i va cedir la paraula a Maurici O’Brien, co-director del Màster i el qual va explicar que donat que la formació específica es va realitzar durant dues setmanes, els projectes es van acollir a una idea clau, els objectius a assolir i la presentació de la maqueta o prototip marcadament modular, amb propostes arquitectòniques, de decoració, d’oci i inclús electrodomèstics.


Les conclusions són clares: el suro és un material noble, natural, sostenible i apte per a múltiples aplicacions gràcies a les seves propietats físiques úniques. Si el CorkLab comptés amb una continuïtat, seria necessari profunditzar en nous sistemes de modelatge, processos industrials i de manipulació, etc.

 

CorkLab rep la col·laboració d’Obra Social Catalunya Caixa i s’emmarca dins del projecte pilot Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER.

« Veure totes les notícies