Notícies

« Veure totes les notícies

EL SECTOR SURER PRESENTA LA INICIATIVA CORK A MADRID

19/09/2012

Madrid, 19 de setembre de 2012.- CORK, iniciativa portada a terme per institucions i patronals nacionals del sector surer, va presentar a Madrid els resultats del primer estudi sobre els hàbits i percepcions dels espanyols en el consum de vi i caves, així com els seus tipus de tancament. El sondeig s’ha portat a terme entre més de 1.200 persones que van indicar els aspectes que més valoren a l’hora de decidir-se per un vi, quin tipus de tancament prefereixen i quin pressupost destinen a la compra de vi o cava. A més a més, CORK va presentar “el suro: preserva el millor”, una campanya informativa sobre els valors i beneficis vinculats al tap de suro i que es fonamenta al voltant de tres eixos: la conservació mediambiental, la relació amb el vi i la història cultural que proposa la indústria del suro en el nostre país.


Els espanyols prefereixen el tap de suro

 

El 92% dels espanyols prefereixen el tap de suro per a les ampolles de vi i cava, considerant que és el millor tancament. Sobre aquesta qüestió, el portaveu de CORK, Sergi Sabrià, comenta “el tap de suro proporciona al vi i cava el tancament perfecte ja que s’adapta perfectament al coll de l’ampolla gràcies a la elasticitat i compressibilitat del material natural”.

 

A més a més, segons els resultats de l’enquesta, el 86 % dels espanyols considera que el tap de suro preservi millor les propietats del vi i del cava que un tap d’altre material, com el plàstic, la silicona o la rosca. “El tap de suro contribueix a enriquir el perfil organolèptic del vi i del cava aportant un gran valor afegit i permet que aquest evolucioni i maduri, aspecte molt important que només possibilita el tap de suro”, va afegir Sabrià.

 

Sobre la percepció que tenen els espanyols sobre aquest tipus de taps, un 27% destaca que és un producte natural, el 26% l’associa amb la tradició, el 14% remarca que es recicla i un 13% destaca el seu caràcter aïllant.


Denominació d’origen i preu: claus en la compra d’un vi

 

Pel que fa referència als hàbits de consum dels espanyols, l’estudi mostra que la denominació d’origen, el preu i la bodega on pertanyen són els aspectes més valorats a l’hora d’escollir un vi o un cava. A aquests el segueixen el reconeixement del vi en el sector, el tipus de tancament que porta l’ampolla, l’etiqueta i per últim la seva graduació alcohòlica. Tenint en compte que le tipus de tancament és un dels aspectes que més es valoren a l’hora de seleccionar una ampolla de vi o cava, cal destacar que el 78% esmenta que seria necessari que s’indiqués a l’etiqueta quin tipus de tap porta l’ampolla de vi o cava, ja que actualment, és difícil identificar-ho a primer cop d’ull.

 

7 de cada 10 espanyols destinen menys de 10 € en una ampolla de vi


El preu és el segon aspecte més valorat pels espanyols a l’hora d’adquirir una ampolla de vi. En aquest sentit, segons l’enquesta realitzada per CORK, el 33% destina entre 5 i 10 euros, el 24% entre 3 i 5 euros i el 7% menys de 3 euros. D’aquesta manera, el 69% destina menys de 10 euros en la compra d’un ampolla de vi, mentre que el 24% inverteix entre 10 i 30 euros, mentre només un 7% hi destina més de 30 euros.

 

Pel que fa referència a la compra de cava, el 54% dels espanyols destina menys de 10 euros per adquirir una ampolla de cava,el 24% destina entre 10 i 30 euros i el 7% més de 30 euros. Cal destacar que el 7% dels espanyols asseguren que no compren vi i un 15% tampoc inclou el cava en la seva llista de la compra.


Vi nacional i setmanalment

 

Respecte a la freqüència en el consum de vins i caves, el 12% dels espanyols consumeix una d’aquestes dues begudes de forma diària, el 25% asseguren que fan tres o més vegades per setmana, mentre que el 26% gaudeix d’una copa de vi o cava una vegada cada quinze dies i un 9% únicament una vegada al mes. Aquestes dades contrasten amb el 3% dels espanyols que asseguren no consumir aquest tipus de beguda i un 25% que la reserva només per ocasions especials o celebracions.

 

Respecte a l’origen del vi, en això sí que hi ha unanimitat, el 75% dels espanyols prefereixen el vi nacional, mentre que el 4% prefereixen els francesos i el 3% els procedents del nou món.


Una campanya compromesa amb la societat, la indústria i el medi ambient

 

Conjuntament a aquest estudi de percepció i d’hàbits de consum de vi i caves dels espanyols, CORK, va presentar la campanya “el suro: preserva el millor”, que portarà a terme per promoure el tap de suro i que compta amb la col·laboració del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. I és que tal i com afirmava Joan Puig, Vicepresident de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK), “la indústria surera espanyola és la segona a nivell mundial amb una facturació de 350 milions d’euros, produint un total de 3.000 milions de taps per a vi i cava de forma anual”.

 

En aquest sentit, la campanya busca impulsar aquesta indústria a Espanya, a la vegada que dóna a conèixer els beneficis mediambientals que suposa la producció de taps de suro davant els sistemes de tancament alternatius. Així mateix, la campanya té com a objectiu compartir amb la societat espanyola tot el llegat cultural d’aquesta indústria clau en el nostre país.

 

CORK

 

CORK és una iniciativa per promocionar el tap de suro i donar a conèixer els seus principals valors i beneficis tant a nivell mediambiental, econòmic com cultural.

 

Les entitats que lideren la iniciativa, de nivell espanyol, són: l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (AECORK); l'Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR); la Asociación Portuguesa de Corcho (APCOR); la Confederación Europea del Corcho (C.E. Liège); el Institut Català del Suro (ICSuro); el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR) i la Xarxa Europea de Territoris Surers (RETECORK).

 

« Veure totes les notícies