Notícies

« Veure totes les notícies

EN EL MARC DE LA III SETMANA FORESTAL MEDITERRÀNIA, RETECORK ES DESPLAÇA A ALGÈRIA

22/03/2013

Palafrugell, 22 de març de 2013.- Els boscos mediterranis al servei del desenvolupament sostenible dels territoris: quines estratègies d’atenuació i d’adaptació s’han de seguir per fer front al canvi global? Sota aquesta temàtica principal es va celebrar la III Setmana Forestal Mediterrània a la ciutat de Tlemcen, al nord-oest d’Algèria, del 17 al 21 de març d’enguany.

 

RETECORK va tenir la oportunitat d’assistir-hi i, a més, va presentar un pòster lligat a la sureda i als objectius i línies de treball de la Xarxa en el marc de les comunicacions sobre la contribució dels boscos mediterranis al desenvolupament sostenible dels territoris rurals, una de les quatre línies de comunicació establertes. Cal destacar també la participació de l’Institut Méditerranéen du Liège, institut tecnològic ubicat al sud de França i membre de la Xarxa. Aquesta experiència ha estat molt positiva ja que fins el moment, RETECORK no havia tingut la oportunitat de presentar-se per si mateixa al nord d’Àfrica.

 

Durant el seminari, es van realitzar 5 sessions de treball així com una sortida a camp en la que es va visitar una sureda, un bosc de pi blanc i l’àrea del parc que es repoblarà com a compensació de les emissions de CO2 dutes a terme arrel de l’esdeveniment. Les sessions de treball han estat:

  • La contribució dels boscos mediterranis al desenvolupament rural sostenible.
  • El valor dels béns i serveis proporcionats pels boscos mediterranis.
  • La vulnerabilitat dels territoris forestals i impactes del canvi global: raons per la degradació i desertificació.
  • Exemples de bons resultats de territoris mediterranis a diferents escales de cares al canvi global.
  • Conclusions i principals propostes de la III Setmana Forestal Mediterrània.

 

Durant el matí del dia 17 es va presentar i debatre el Marc Estratègic pels Boscos Mediterranis i per acabar, el dia 22, s’ha conclòs amb l’emissió de la Declaració de Tlemcen, adoptada pels ministres i representants dels diferents països presents.

 

Aquestes jornades han estat recolzades pel Govern d’Argèlia, la FAO, el Ministeri francès responsable de la gestió forestal, el comitè Silva Mediterrània i la seva presidència turca, l’Agència Alemanya de Cooperació al Desenvolupament (GIZ), el Plan Bleu, la Xarxa Mediterrània de Boscos Models (RMBM), l’Oficina Regional pel Mediterrani de l’Institut Forestal Europeu (EFIMED), l’Associació Internacional de Boscos Mediterranis (AIFM) i el Centre Forestal de Catalunya (CTFC).

 

D’aquesta manera, la III SFM ha estat concebuda com una plataforma per a la cooperació regional sobre els boscos mediterranis per millorar el diàleg entre la comunitat científica, els responsables polítics i altres actors implicats, així com per transmetre a la comunitat internacional i a la societat el paper dels boscos mediterranis i els desafiaments als que ens enfrontem.

 

Podem concloure que per superar aquests desafiaments, les autoritats polítiques i administratives nacionals, regionals i locals, així com els gestors i la societat civil han d’adaptar les seves estratègies i maneres de governar als objectius de desenvolupament sostenible dels territoris; i els professionals han de desenvolupar i adaptar pràctiques que, a la vegada, han de ser difoses i fomentades.

« Veure totes les notícies