Accions realitzades

A l'octubre de 2006 es va celebrar la primera trobada de territoris surers a Palafrugell amb la participació de 46 assistents i 11 ponents. Es va aprovar la Carta de Palafrugell, la qual promou la constitució d'una Associació de Col·lectivitats Sureres a nivell europeu.