Accions realitzades

Durant l'anualitat 2008 la Xarxa es presenta a organismes i entitats mitjançant visites a municipis i contactes amb parlamentaris a nivell estatal. Cal destacar la participació en programes europeus i el desenvolupament institucional de la imatge corporativa de RETECORK.

Per una altra banda, la Diputació de Girona concedeix una ajuda per a la realització de campanyes pilot per a la promoció dels vins tapats amb suro i de reciclatge de taps que es realitzaran al municipi de Palafrugell amb el suport de l'Institut Català del Suro, Cuina de l'Empordanet i l'Ajuntament de Palafrugell.

La Xarxa participa en esdeveniments como VIVEXPO a França o el Seminario sul Sughero a Itàlia.


Descarregar Accions Realitzades RETECORK 2008