Accions realitzades

Al llarg del 2009 s'intensifica la interacció de RETECORK amb representats dels diferents grups polítics a nivell del Parlament Espanyol, Parlament Europeu i el Parlament de Catalunya així com es presenta la Xarxa a la Comissió d'Indústria del Senat Espanyol i al Congrés de Diputats. Aquestes presentacions es repeteixen també a nivell internacional al Senato de Italia, a la Commissione Permanente Agricoltura e Produzione Agroalimantare.

Vins i Licors Grau es compromet amb el tap de suro mitjançant la firma d'un conveni de col•laboració entre RETECORK, l'Institut Català del Suro i la seva empresa.

La Xarxa edita un estand corporatiu a disposició dels socis i participa en esdeveniments a nivell nacional i internacional com FILDA i FICOR a Portugal, VINITALY a Itàlia, Al Gusto a Bilbao i mitjançant conferències o taules rodones al I Congrés Ibèric de Biologia i Societat a Badajoz o a la I Trobada d'Espais Naturals Surers a Palafrugell.

D'altra banda, es rep la notificació de que la Fundación Biodiversidad aprova el projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament sostenible en zones rurals.


Descarregar Accions Realitzades RETECORK 2009