Accions realitzades

• Contactes institucionals i captació de socis

Durant l'any 2011, RETECORK ha mantingut el contacte amb representants dels diferents grups polítics del Parlament Espanyol, Parlament Europeu, Parlament de Catalunya i el Parlament d'Andalusia.

A través d'aquesta activitat permanent amb representants polítics, es destaquen tres esdeveniments significatius pel sector surer y per a la Xarxa especialment: la trobada a Coruche, en el marc de FICOR (Fira Internacional del Suro), amb representants de la Comissió d'Agricultura i Medi Ambient del Parlament Europeu; l'entrevista entre el Sr. André Bordaneil, Alcalde de Maureillas-las-Illas, i la Sra. Sanchez Schmid, Diputada del Parlament Europeu; i les propostes de resolució i esmenes sobre el sector surer aprovades per la Comissió d'Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, en relació al recolzament a una campanya de comunicació, a la promoció de l'artesania del suro, a l'establiment de l'ús de taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica i a la certificació forestal de la sureda i els ajuts a l'activitat surera.


Descarregar Accions realitzades RETECORK 2011 Contactes institucionals

• Reunions tècniques, presentacions i campanyes

RETECORK ha mantingut contacte i col•laborat amb empreses i associacions de caràcter molt dispar com Andi Sabadell, la Xarxa Europea de Ciutats del Vi – RECEVIN, la Denominació d'Origen Ribera del Guadiana, la Universitat d'Extremadura, l'Associació Madrilenya de Sumillers o el Grup de superfícies comercials Miquel Alimentació. La majoria d'aquests contactes han desembocat en un vincle de treball i el compromís d'aquestes entitats a favor del suro.

Cal destacar també la organització i la participació de la Xarxa en esdeveniments firals, jornades, conferències… a nivell nacional i internacional, fet que ha permès un bon resultat a nivell de notorietat en mitjans de comunicació.

Durant el 2011 s'han seguit impulsant les campanyes per a la promoció dels vins tapats amb suro i el reciclatge dels taps, així com s'han desenvolupat diversos estudis i informes, a través del projecte pilot Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER.


Descarregar Accions realitzades RETECORK 2011 Reunions tècniques

• Edició de material informatiu i promocional

En el marc del projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament sostenible en zones rurals, el qual va finalitzar el 31 de gener de 2011 i va rebre la col•laboració de la Fundación Biodiversidad, s'ha treballat en el disseny i edició de nou material de RETECORK i de les campanyes que s'estan duent a terme.

Per altra banda, a través del projecte Territoris Surers. El suro i el paisatge surer base del desenvolupament sostenible en zones rurals, cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER, també s'ha pogut elaborar cert material gràfic per a la Xarxa.

En el següent enllaç s'observa la relació del material informatiu i promocional del que es disposa a partir d'aquests ajuts.


Descarregar Accions realitzades RETECORK 2011 Edició material informatiu