Accions realitzades

• Contactes institucionals i captació de socis

Durant l'anualitat 2012 i després dels canvis arrel de les últimes eleccions generals, s'ha intensificat la tasca de la Xarxa per tornar a composar les aliances polítiques i que els òrgans de govern coneguin i tinguin presents els territoris surers.

A més de trobades i reunions amb diputats i senadors a nivell estatal i el contacte directe amb entitats del sector i relacionades amb aquest, cal destacar dues trobades i la repercussió que poden generar a nivell europeu: la primera d'elles va tenir lloc amb la Sra. Joana Agudo, membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), la qual informà que aquest òrgan està avaluant la documentació sobre la decisió que ha d'aprovar el Parlament Europeu i el Consell sobre els nous usos de la terra i les seves emissions, i que, pel moment, la sureda no hi figura com ecosistema concret; deixant així una línia de treball a la Xarxa. La segona d'elles ha estat amb el Sr. Ramon Tremosa, eurodiputat, el qual expressa la seva disponibilitat i compromís amb el sector però demana als presents a la reunió una estreta col•laboració i treball conjunt.


Descarregar Accions realitzades RETECORK 2012 Contactes institucionals

• Reunions tècniques, presentacions, estudis i campanyes

Aquesta anualitat, el més destacable en termes de relació amb altres entitats i/o empreses és el conveni de col•laboració signat entre RETECORK, Miquel Alimentació Grup i l'ICTA. A través d'una iniciativa impulsada pel grup Miquel Alimentació, ha estat possible llançar una campanya a nivell estatal de reciclatge de taps de suro i, a més, realitzar cinc accions de caràcter silvícola a determinades suredes del territori espanyol.

A més de la participació de la Xarxa a seminaris, jornades, esdeveniments mediàtics… destaca la realització de la segona edició del CorkLab, taller formatiu dins del Màster en Disseny i Arquitectura d'ELISAVA així com la presentació de la publicació CorkLab 2011 a la Pedrera de Barcelona.

RETECORK ha persistit en la seva tasca de realització d'estudis i informes així com la promoció de les campanyes a favor del tap de suro, destacant la seva presència a FITUR 2012 a través del projecte Territoris Surers i altres fires d'àmbit internacional.


Descarregar Accions realitzades RETECORK 2012 Reunions tècniques

• Edició de material informatiu i promocional

Aquest últim any, RETECORK ha seguit treballant en l'edició i actualització constant de material vinculat a la Xarxa, a les campanyes de promoció a favor del tap de suro, a l'exposició itinerant i catàleg Paisatge Surer. Mediterrani. Divers, la publicació CorkLab, experiències en disseny i arquitectura amb suro i la pròpia pàgina web.

Poden consultar aquest material a la secció Publicacions.


Descarregar Accions realitzades RETECORK 2012 Edició material informatiu