Accions realitzades

Durant l'anualitat 2015, i sobretot el primer trimestre de l'exercici, els esforços de la Xarxa s'han dedicat a la promoció i divulgació del projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, el qual va rebre la col·laboració de la Fundación Biodiversidad, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Com a resultats del projecte, d'una banda destaca la plataforma online Descobreix els territoris surers, amb més de trenta productes turístics i, de l'altra, els contactes que s'han establert amb tour-operadors a nivell europeu per donar a conèixer la riquesa paisatgística dels territoris surers.

Així mateix, RETECORK ha seguit amb la tasca de captació i manteniment de socis. Cal destacar que el mes de maig de 2015 van tenir lloc eleccions municipals a Espanya, per tant, els representants de la Xarxa han realitzat visites personalitzades a gairebé tots els municipis que han variat l'equip de govern per donar a conèixer els objectius de l'entitat, quina és la seva funció dins del sector surer i establir sinergies futures de col·laboració.

D'altra banda, la Xarxa ha estat present en fires, jornades i congressos, alguns de caràcter més local i d'altres amb una projecció internacional. En aquest sentit, destaquem per exemple, la participació a la IV Setmana Forestal Mediterrània, que va tenir lloc a la ciutat de Barcelona; l'assistència a FITUR, la Fira Internacional de Turisme, a Madrid; o la participació al Congrés Internacional "O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e transdisciplinar", a Ponte de Sor, entre molts d'altres.

Pel que fa al binomi suro-vi, RETECORK és conscient del seu gran potencial i de les possibilitats que obre a nivell de col·laboracions, per exemple, en el camp de la promoció turística. Per això, ha mantingut contacte amb entitats com l'Associação de Municípios Portugueses do Vinho, ha seguit de prop les activitats en el marc de la Cidade Europeia do Vinho, el 2015 Reguengos de Monsaraz, i ha participat en activitats de caràcter més local com el concurs Giroví.

Finalment, en relació a futurs projectes de la Xarxa, s'ha profunditzat en la candidatura del projecte ERASMUS+; s'han mantingut reunions amb entitats vinculades al turisme com INALENTEJO o la Generalitat de Catalunya; s'ha assistit a les Jornades Itinerants d'Innovació, organitzades per la Red Rural Nacional i la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Forestal, etc. Però el més important, potser, és la presentació del projecte SUBER_ECOTOUR a la convocatòria del mes de novembre de l'INTERREG SUDOE.

Per conèixer en més profunditat les activitats realitzades de manera cronològica, descarregueu-vos el document següent:


Accions realitzades 2015