¿Qui n'hauria de formar part?

En una primera etapa, es promou una associació en l'àmbit de la Mediterrània Occidental en què hi participin les regions i/o comunitats autònomes d'Espanya, Portugal, França i Itàlia. Posteriorment, es promou ampliar la Xarxa a altres països europeus i també a països tercers, sobretot del nord d'Àfrica com el Marroc, Algèria i Tunísia.

Tipus de socis

• Col·lectivitats territorials (administracions locals i supralocals, en les seves diferents formes d'organització):
- Socis fundadors
- Socis efectius

• Institucions no territorials (patronals, sindicats, cambres de comerç, universitats, centres d'ensenyament, organismes de recerca, agències de desenvolupament local i regional, entitats ambientalistes, etc.):
- Socis adherents

Tots els membres de la Xarxa tenen dret a veu i vot, així com a presentar propostes.