Línies de treball

Per complir aquests objectius, plantegem les següents línies de treball:

• Proposar i defensar davant les administracions públiques, l'adopció de mesures de suport i de millora de la competitivitat d'aquesta activitat.

• Crear plataformes que facilitin la relació i l'intercanvi (científic, tecnològic, econòmic, cultural i social) entre els territoris associats.

• Promoure estudis i informes preparatoris per llançar iniciatives comunitàries, directives, etc. relacionades amb el suro.

• Proporcionar als associats informació periòdica sobre convocatòries de programes, subvencions, etc. que promoguin les institucions nacionals, europees i internacionals, i facilitar la presentació de projectes conjunts.

• Promoure accions en els àmbits de la formació professional i el mercat laboral, així com accions lligades al desenvolupament industrial, la cultura i el medi ambient.

• Participar i/o promoure campanyes de sensibilització vers els valors d'aquest producte (qualitat, seguretat alimentària i respecte pel medi ambient).