Origen de la Xarxa

RETECORK es va gestar a partir d'una primera trobada de territoris surers, celebrada a Palafrugell l'octubre de 2006, en la qual van participar quaranta-sis assistents i onze ponents i en què es va aprovar la Carta de Palafrugell, que promovia la constitució d'una associació de col·lectivitats sureres a nivell europeu.

L'abril de 2007 es va constituir formalment a Cassà de la Selva la Xarxa Europea de Territoris Surers – RETECORK, integrada inicialment per vint-i-tres associats d'Espanya, Portugal, Itàlia i França i amb l'objectiu de constituir, des de l'administració local i per al desenvolupament econòmic i social de les poblacions, una plataforma per al coneixement i la promoció de la cultura del suro, amb representants de les comunitats tradicionalment vinculades a la producció, transformació i comercialització d'aquest.