Projectes

• CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers - 2014

La Fundació Biodiversitat resol cofinançar el projecte CORKLANDTOUR. Cork, Landscape & Tourism. Valorització social i turística dels paisatges surers, l'execució del qual es preveu que ascendeixi a 80.000€.

Aquest projecte és continuació d'una de les línies estratègiques iniciades amb l'anterior projecte, Territoris Surers, dedicada a la valorització dels paisatges dels esmentats territoris.


Amb la col•laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient:
Logo Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente - Logo fundación Biodiversidad
Descarregar resum del projecte en pdf

• Territoris Surers. El suro y els paisatges surers com a base del desenvolupament sostenible en zones rurals – 2010-2013

Al 2010, es concedeix una subvenció de 573.125,56€ al projecte pilot Territoris Surers. El suro y els paisatges surers com a base del desenvolupament sostenible en zones rurals en el marc de la convocatòria de la Xarxa Rural Nacional. El projecte és cofinançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural). Es tracta d'un projecte plurianual, del 2010 al 2013 i el finançament és del 90%.


Logo MARM FEADER
Descarregar resum del projecte en pdf MARM FEADER

- CorkLab: laboratori de disseny del suro

CorkLab és un projecte d'investigació i innovació de possibles noves aplicacions del suro (en brut o residual) dins del marc de l'ecodisseny i desenvolupat a través d'alumnes i professors del Màster en Disseny i Arquitectura d'ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

El projecte, organitzat per RETECORK i ELISAVA, aprovat el febrer de 2011 i l'execució del qual s'allarga fins el mes de maig de 2012, rep la col•laboració de l'Obra Social de CatalunyaCaixa i s'emmarca en el projecte pilot Territoris Surers, cofinançat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el FEADER.

Logo MARM FEADERLogo Obra Social Catalunya Caixa
Descarregar resum del projecte en pdf CorkLab

Descarregar la publicació en pdf CorkLab 2011

• RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament sostenible en zones rurals – 2010

Al gener de 2009, la Fundación Biodiversidad concedeix una subvenció de 69.697,60€, la qual representa el 56% del pressupost total del projecte RETECORK, Xarxa Europea de Territoris Surers, un instrument pel desenvolupament sostenible en zones rurals.

El treball en Xarxa, liderat per les autoritats locals però amb la participació de les associacions professionals, centres d'investigació, associacions ambientalistes, etc., facilitarà una millor comprensió de la importància estratègica del sector surer pel foment del desenvolupament local en l'àmbit rural, la conservació dels paisatges mediterranis i la preservació del medi ambient.
Logo Fundación Biodiversidad
Descarregar resum del projecte Fundación Biodiversidad en pdf

- Material informatiu i promocional

 • Dossier de presentació de RETECORK i carpeta VEURE
 • Tríptic de presentació de RETECORK i targeta dels seus membres VEURE
 • Dossier de presentació dels municipis espanyols adherits a RETECORK DESCARREGAR
 • Campanya per la promoció de vins tapats amb suro VEURE
 • Campanya de reciclatge de taps de suro VEURE
 • Manual de bones pràctiques: Sempre vins tapats amb suro DESCARREGAR RECICORK, reciclatge natural DESCARREGAR
 • Catàleg El Suro, font de vida DESCARREGAR
 • Material de la campanya de promoció dels paisatges surers Fulletó VEURE i Catàleg on-line DESCARREGAR
 • Estand corporatiu VEURE

• Campanya de promoció del tap de suro i foment del seu reciclatge – 2009

La Diputació de Girona va concedir en el 2009 a l'Ajuntament de Palafrugell una subvenció d'11.000€ per la campanya pilot de promoció del tap de suro i el foment del seu reciclatge.

La iniciativa es va dirigir, per un costat, a professionals del sector de la restauració i establiments especialitzats, buscant la promoció i valorització del suro i, per l'altre, es va dirigir als consumidors finals apel•lant a la sensibilització a través d'una campanya de reciclatge del tap.

El projecte es va realitzar i gestionar amb la col•laboració de l'Àrea de Medi Ambient de l'ajuntament i fins el 2010, hi han participat 47 establiments. Cal destacar que arrel d'aquesta prova pilot a Palafrugell, les campanyes s'han estès pel conjunt de la Xarxa.

Logo Obra Social Catalunya Caixa

• Campanya de planificació i desenvolupament de RETECORK – 2007

En el 2007, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (SOC) concedeix a l'Ajuntament de Palafrugell una subvenció de 6.944€, la qual representa el 70% del pressupost total de la campanya. La finalitat d'aquesta subvenció va ser la realització de la imatge corporativa de la Xarxa i la seva pàgina web.

L'objectiu de la campanya va ser disposar de la documentació i elements d'informació necessaris per la presentació de RETECORK davant:

 • Institucions europees, nacionals i regionals amb competències sectorials relacionades amb l'activitat surera.
 • La captació de nous socis per enfortir la Xarxa.
 • La sensibilització de la població, de les institucions i entitats relacionades amb la defensa dels interessos econòmics i els valors ambientals i socials que envolten la cultura del suro.

La campanya es va gestionar des de l'Ajuntament de Palafrugell, com a responsable de la Comissió Executiva de la Xarxa, la qual havia estat recentment creada. Es van complir els objectius plantejats, incrementant el número de socis de 23 a 33. Com a material gràfic es va dissenyar la imatge corporativa de l'entitat i es van editar materials de presentació com el dossier tècnic, el tríptic de promoció i presentació, la carpeta i la pàgina web.

Logo Fons Social EuropeuLogo Servei d'Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya)